Udruženje građana “Centar za kulturu i turizam” je nezavisno i nevladino udruženje koje svojim djelovanjem nastoji  pomoći i doprinijeti promociji i poboljšanju kulturne i turističke ponude Brčko distrikta, ali i drugih krajeva koji mogu biti uzor u ovoj sferi.

Brčko distrikt, kao izuzetno privlačan dio Bosne i Hercegovine, obiluje različitim mogućnostima kada su u pitanju kulturni i turistički potencijali. Svojom specifičnošću, različitošću, bogatom istorijom i tradicijom Brčko distrikt može biti lider i s ponosom nositi epitet grada koji njeguje kulturu, tradiciju i običaje. Ukoliko se sve to uklopi i u turističku ponudu pozitivni rezultati zasigurno neće izostati.

Upravo iz tog razloga Centar za kulturu i turizam u svom fokusu djelovanja ima afirmaciju kulturne i turističke ponude Brčko distrikta, saradnju sa domaćim i međunarodnim udruženjima i organizacijama, ostvarenje saradnje sa lokalnim vlastima, uključivanje građanja u aktivnosti vezane za kulturu i turizam, konstruktivno osmišljavanje promocije kulturnih i turističkih potencijala.

Želja nam je da naše udruženje da doprinos u promociji, zaštiti i afirmaciji svega vrijednog u segmentu kulture i turizma, da kvalitet našeg rada bude prepoznat po rezultatima koje svakako namjeravamo sve više nadograđivati.