Kolonija “Savski cvijet” ogledalo likovnog stvaralaštva

Izložbom slika sa prethodne 14. Međunarodne likovne kolonije u prostorijama Umjetničke galerije LIKUM zvanično je otvorena i počela 15. Međunarodna likovna kolonija “Savski cvijet”. Pokrovitelj manifestacije je Vlada Brčko distrikta BiH.


Četrnaest slikara iz Bosne i Herecegovine i regiona će se družiti narednih sedam dana i sa svojim ostvarenjima obogatiti fundus LIKUM-a.
“Ovdje se nalazi 26 likovnih radova i izuzetno mi je drago da vidim kroz ove radove da je prethodna likovna kolonija bila jako uspješna”, kaže Zvonimir Marić iz vladinog Pododjeljenje za sport i kulturu.


LIKUM ove godine obilježava 45 godina svog postojanja. Udario je mnoge temelje u ovom gradu a njegovi članovi se čvrsto drže opredjeljenja da to nastave i u budućnosti.
“45 godina je jako dug vremenski period. LIKUM je jedno od najstarijih udruženja u našem gradu. Zahvaljujući inicijativi LIKUM-a otvorena je naša Gradska galerija”, podsjeća predsjednik LIKUM-a Jusuf Muharemović.


Jedan od aspekata ove kolonije je da sami slikari biraju temu i motiv koji je najčešće izražajno naslonjen na Brčko ili na rijeku Savu.